Saturday, March 15, 2008

Weld Defects

1. Undercut
2. Porosity
3. Slag Inclusion
4. Lack of Penetration
5. Lack of Fusion
6. Lack of Roor Fusion
7. Tungsten Inclusion
8. Hydrogen Cracking
9. Lamellar Tearing
10. Reheat Cracking

Welding Positions - Pipe & Plate

PIPE WELDING

1G - Horizontal rolled position

2G - Vertical Position

5G - Horizontal Fixed Position

6G - Inclined (45 degrees) Position

6G - Inclined (45 degrees) Position with restriction ring

PLATE WELDING

1G - Flat Position

2G - Horizontal Position

3G - Vertical Position

4G - Overhead Position

Philippine Welding Practitioner Association

To all Welders, Welding Inspectors, NDT Technicians, Trainee Welders, Welding Enthusiast and Quality Practitioner

Mga Kaibigan,

Nais nyo bang magkaroon tayo ng sarili nating Association para sa ikabubuti ng bawat practitioner?

Ang layunin nito ay;

1. Upang magkaroon ng information sharing about job vacancy, training at welding knowledge.

2. Upang magkaroon ng magandang samahan ang bawat kasapi.

3. Upang matulungan ang mga kasaping naghahanap ng trabaho, sa loob man o sa labas ng bansa.

Welding Training Center - Mahalaga ba sa mga Filipino?

Sa aking mahigit sampung taong pagta-trabaho bilang isang QA/QC Personnel (Mechanical/Welding/Civil/Structural) sa Pilipinas, Gitnang Silangan at ASEAN Countries, napansin ko na maraming kumpanya ang nangangailangan ng mga WELDER. Karamihan sa mga welder na kinukuha ng mga kumpanya ay Filipino, Indian, Thailander, Indonesian, Malaysian at Pakistani. Sa aking pagmamasid, mas gusto ng mga kumpanya ang mangagawang Filipino una, dahil sila ay marunong makipag-usap sa ingles, pangalawa, dahil sila ay magagaling na mga welder.

Subalit sa kasalukuyan, mahirap ang makakuha ng mga filipinong welder. Ang mga welder na magagaling ay nasa labas ng bansa at ang iba ay nasa malalaking kumpanya sa Pilipinas. Bunga nito, mayroong krisis sa availability ng mga magagaling na mga filipino welder.

Kaya sa ganang akin,napakahalaga ng Welding Training Center sa mga filipino upang magakroon ng lugar na pagsasanayan ng ating mga kababayan. At mas makakabubuti at makakatulong kung ang mga out of school youth ang magsasanay sa mga training centers na ito. Makakatulong ito para sa mga kababayan natin at para bumaba ang antas ng mga walang trabaho sa Pilipinas.